Kereső
Belépés
Szavazás

Fel mered e vállalni Jézust Megváltódnak mások előtt is?

Énekek éneke 5, 9-16

2013-09-29. Úrvacsorás áhítat

Szulamit dicséri Salamon szépségét

Énekek éneke 5, 9-16

Szulamitot megkérdezték, hogy a vőlegénye mivel különb a többinél. Ez a kérdés gyakran elhangzik, hogy mivel különb…

Elmondják az emberek, ha valamit olcsóbban tudnak megvenni, hogy az áru kiválóságát bizonygassák, ezért lehúzzák a drágább árut, hogy ugyan mivel különb az, amiért ennyit meg ennyit is elkérnek. Elmondják olyankor, amikor egyértelműen megtért, felébredt, látással rendelkező keresztyének tudatosan benn akarnak maradni egy egyértelműen ige ellenes egyházi rendszerben. Hogy ezt a döntésüket igazolják, elkezdenek hibák és hiányosságok után kutakodni az általuk ismert hitvalló közösségek és hitvalló keresztyének életében, hogy ugyan mivel különb az meg az, meg ez meg ez…

Igen, a hitvalló keresztyéneknek meg kell tudni mondani, hogy mivel különb. Csak hárommal: az igét tisztán hirdetik, a sákramentumot helyesen szolgáltatják ki és gyakorolják a keresztyén egyházfegyelmet. Ez a három a Reformáció tanítása szerint annak az ismertető jele, hogy mikor igaz egy földi látható egyház. De ezt tudni kell elmondani, hogy igenis különb. Mert Isten azt mondja, hogy amikor valaki az igére építi fel a hitét és az egyházi életét az különb attól, mint amikor valaki nem ezt teszi és engedetlen az Úr szava iránt. Dávid hitélete különb volt Saul király hitéletétől, és a Dávid alatti egyház különb volt a Manassé alatti egyháztól. Dávidnak is voltak bűnei, de azt megbánta és elhagyta, a többiben meg igazodott az igéhez. Ebben volt különb.

Isten népének el kell tudni mondani, hogy mi miben különb.

Szulamitot megkérdezték, hogy mit tart olyan szépnek a vőlegényén. Ő meg elmondta. Nagyon is meg tudta fogalmazni, hogy mi olyan szép rajta. Nem akkor találta ezt ki, ott volt ez már rég a szívében, mert ezen gondolkodott, ezen elmélkedett, és vágyott az ő kedvese után.

Kedves testvérek!

Ha valaki megkérdené tőlünk, hogy mit tartunk olyan szépnek az Úr Jézuson tudnánk ilyen szépen ecsetelni, mint ahogy Szulamit ecseteli 7 veresen keresztül Salamon szépségét? Tudnánk mondani fejből hét igeverset, amely Jézus szépségéről, megváltó, közbenjáró tetteiről vagy éppen a hatalmáról szólnak? Hány ige van a mi szívünkbe bevésve, amely Jézus nagyságáról, szeretetéről, kegyelméről, türelméről, szépségéről szól?

Kedves nekünk az Úr, hát ne hanyagoljuk el, olvassuk minél többet az igét, főleg azt, ami Jézusról szól, tanuljuk meg, véssük a szívünkbe, hogy az a hívő szív az ő Jézusával legyen tele.

Végezetül nézzük meg mit mondott Szulamit Salamon szépségéről.

Szerelmese ragyogó és piros. Ilyen az Úr Jézus is. Tiszta és ragyogó, mert bűntelen, de mégis piros, mert meghalt a te és az én bűneimért.

Szemei mint a galambok. Olyan szelíd az Úr Jézus szeme. Bár a mennyben, mint dicső Istennek a szeme félelmetesen hatalmas és isteni, de itt ránk most mégis szelíden néz. Van az ő szemében vád, ami Péterre néz a főpap udvarán, de benne van a megbocsátás is, amitől a bűnbe eső Péterek szíve összetörik és a bűnbánat könnyeire fakad.

Kezei aranyhengerek. Arany az ő keze, minden tette jó, amit értünk tesz. És amikor próbával látogat? Azt is tudja az Isten. Tudja, hogy miért van rá szükség. Tudja, hogy makacsak szívünk és kemény nyakunk miért nem enged egy-egy dologban neki, csak akkor, ha kemény próbával látogat. Ő tudja, hogy mikor és mire van szüksége a mi életünknek.

Lábai márvány, talpai aranyhoz hasonlók. Jézus minden dolga az ige tiszta aranytanítására épül fel. Az ő egyháza az igére épül és az ő halálára és feltámadására. Aranytalp és márványoszlopok ezek, amelyek biztosan és örökre megállnak. A világhoz igazodó vallási közösségek igazodnak a tanításaikban is, de a Jézus egyháza, és annak adott helyi gyülekezeti csak az Úr Jézus igéjére épülhetnek fel, semmi másra, amely örökre megálló drága érték.

Rajta minden oly kívánatos. Szulamit így vall Salamonról, mert szereti és vágyik utána. Valljunk mi is így az Úr Jézusról, és vágyakozzunk utána. Ezért áll előttünk megterítve az Úr asztala. Ezen az asztalon is minden Jézus szépségéről beszél. Ámen

Énekek éneke 5, 9-16 hozzászólásai

Szólj hozzá

0.031 mp