Kereső
Belépés
Szavazás

Fel mered e vállalni Jézust Megváltódnak mások előtt is?

Igék bibliai igazságokhoz

 

 

Igék bibliai igazságokhoz

 

A Szentírás ihletettsége

2 Mózes 24: 4

2 Tim 3:16

2 Péter 1: 20-21

 

A szentháromság

1 Mózes 1: 1-2, Ján 1: 1-3

1 Mózes 1: 26-27

Lukács 1: 35

Máté 3: 16-17, 28: 29

János 14: 26, 15: 26

2 Kor 13: 13

Jel 1: 4-5

 

Jézus Istensége

Ésaiás 9: 5 (6)

Mikeás 5: 2 (Károli)

János 1: 1, 18 (Újfordítás)

János 5: 18, 22-23

János 8: 24 v. ö. 2 Mózes 3: 14

János 10: 28-30

Róma 9: 5

Fil 2: 6, 11

2 Péter 1: 1-2

1 János 5: 20

 

Az Úr Jézus segítségül hívása

János 14: 14

Lukács 23: 42-43

Csel 7: 59

1 Kor 1: 1-3

2 Tim 2: 22 v.ö. 1, 1-2

Jelenések 22: 20

 

A Szentlélek Isten és személy volta

János 14: 15-17, 26 János 16: 7-8, 12-15

1 Kor 2: 10-13 Zsid 3: 7

Róma 8: 9-17, 26-27

 

Az ember teljes romlottsága

Hós 6: 7

Zsolt 51: 7

Róma 5:12

Róma 3: 9-20

Efézus 2: 1-5, 4: 18-19, 5: 8

 

Kegyelmi (feltétel nélküli) kiválasztás

Efézus 1:4       János 6: 37-44

Csel 13: 48      Róma 9: 11-13

Róma 11: 5, 7

Kol 3: 12

1 Thessz 1: 4  2Thessz 2: 13-14

Tit 1: 1

 

Elvettetés

Péld 16: 4

1 Péter 2: 8

János 17: 12

Róma 9: 22-23

Júdás 4

 

Korlátozott engesztelés (Krisztus csak a választottakért halt meg)

Máté 1: 21 Máté 20: 28, 26: 28

János 17 János 10: 27-28

Efézus 5: 25, 27

 2Kor 5: 21

 

 

 

Hatékony elhívás

1 Mózes 12: 1-3

Róma 8: 29-30

János 6: 37, 44

Galata 1: 15

 1péter 5: 10

2 Thessz 2, 13-14

 

A szentek állhatatossága (az üdvösség elveszíthetetlen)

Filippi 1: 6

1 Péter 1: 5-9

János 6: 39, 10: 28

Róma 8: 38-39, 11: 29           2 Tim 1: 12

 

Újjászületés és megtérés fontossága

János 3: 3, 5-7            Máté 3: 2

Máté 4: 17      Máté 18: 3

Jakab 1: 18

1 Péter 1:23

 

Megigazulás

Róma 3: 21-26

Róma 5: 1-9

Galata 2: 16

 

Megszentelődés

1 Thessz 4: 1-8

1 Thessz 5: 23

2 Kor 7: 1

Zsidók 12: 14

1 Péter 1: 14-16

 

 

 

Megdicsőülés

János 10: 28-29

Fil 3: 20-21

2 Tim 4: 18

1 János 3: 2

Jelenések 3: 21

 

A lélek halhatatlansága

Préd 12: 7 (9)  Lukás 16: 19-31

Luk 23: 43      2 Kor 5: 8

Fil 1: 23          2 Pét 1: 13-15 Jel 6: 9-11

 

Örök kárhozat

Máté 13:42 Jel 20: 10, 14-15

Mk 9: 43-48    Lk 16: 23, 28

 

Egyház

Csel 2: 37-47

1 Kor 12: 12-30

Ef 1: 22-23

Ef 2: 19-22

1 Pét 2: 1-10

 

Egyházi szolgák

Ef 4: 11-16

Csel 14: 23, 20: 17, 28

1 Tim 3: 1-13, 5: 17-20

Csel 6: 1-7 Tit 1: 5-9

1 Péter 5: 1-4, 1 Thessz 5: 12, Zsid 13: 17

 

Egyházfegyelem

Máté 16: 19 János 20: 21-23

Mt 18: 15-18   1 Kor 5

2 Thessz 3: 6, 14-15

 

 

Elkülönülés (biblikus szeparáció)

Neh 9: 2, 10: 29

Csel 2: 37-41, Csel 19: 9

Róma 16: 17-18, 1 Kor 5: 9-13

2 Kor 6: 14-18            2 János 6-11

2 Tim 3: 5, 2 Thessz 3: 6, 14-15

 

Gyermekkeresztség:

1 Mózes 17     Róma 4: 11-12

Csel 2: 39, Kol 2: 11-12, 1 Kor 7: 14

 

Tized

1 Mózes 14: 20

3 Mózes 27: 30-31

4 Mózes 18: 25-28

5 Mózes 14: 22-29

Neh 12: 44

Mal 3: 10

Máté 23: 23

Zsidók 7: 4-10

 

 

 

 

 

Igék bibliai igazságokhoz hozzászólásai

  • Doktor Erika Doktor Erika:

    Nagyon hasznos egy ilyen listát kinyomtatni és a biblia hátsó oldalára ragasztani. Bármire van szükségünk, csak kikeressük!

Szólj hozzá

0.05 mp