Kereső
Belépés
Szavazás

Fel mered e vállalni Jézust Megváltódnak mások előtt is?

Dávid népszámlálása---2Sámuel 24

 

 

 

2013-01-24 Csütörtöki istentisztelet www.EvRefBeregujfalu.wordpress.com

Dávid népszámlálása

2 Sámuel 24

Ez a népszámlálás volt Dávid második nagy bűne. Miért tette ezt Dávid? Az adó miatt, mint Augusztus császár? Nem tudunk arról, hogy Dávid emelte volna az adókat. Vagy az egyházadó miatt, amit Mózes elrendelt a népnek? Arról sem tudunk, hogy Dávid beszedette volna. A textus ezeket a kérdéseket nem érinti. Hanem az összesítéskor arról szól, hogy ennyi és ennyi fegyverforgató hadköteles férfi volt. Tehát ez arról szól, hogy lám hány katonám van, milyen erős és nagy király vagyok.

A gőg és a nagy én az, ami itt felfuvalkodottá tette Dávidot. Szíve gőgjében tette ezt a nagy népszámlálást. Hasonló volt ez Ezékiás tettéhez, aki szintén szíve gőgjében megmutogatott mindent a babiloni követeknek.

Dávid tudta, hogy a békében és a jólétben megszaporodott a nép. De azzal nem törődött, hogy mindez egyedül az Isten kegyelmének köszönhető és nem az ő saját érdeme. Mégis arra használta fel, hogy seregét számlálja, hogy lám milyen nagy király ő. Ezt, ha megtudják, hogy mennyi katonája van, akkor senki sem mer vele szembeszállni. Az Úr kegyelme helyett emberben bízott. Ezt a dolgot pedig Isten átok alá helyezte.

A dolog érdekessége, hogy Dávid bűnét Isten a népen bűntette meg. Ez nem igazságtalan? Nem, mert volt elég bűne a népnek is. Hiába volt a sok jó Dávid alatt, mégis állandóan lázongtak Dávid ellen. Ott van Absolon és Seba lázadása. Ezek csak azért lázadtak, mert tudták, hogy a nép Dávid ellen lázong. Istenfélő király és királyság, áldás és jólét  - nem kellett nekik. Már elfeledték, hogy Saul alatt milyen nyomorúság érte őket. Dávidnak ez a dolga azért volt, mert Isten meg akarta fenyíteni a népet annak háládatlan, lázadó magatartása miatt.

A textusban van egy nehezen érthető szakasz. Isten felingerelte ellenük Dávidot. Isten itt akkor rosszat tett, hisz tőle bűn nem származhat? Az 1 Krónika 21 segít ennek megértésében: „A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt…” Isten ezt megengedte, hogy a Sátán elvégezze ezt a gonoszságát, ami Isten kezében éppen egy bot volt, amivel elporolta Izráelt 

0.021 mp